Wyniki konkursu wiedzy o Henryku Sienkiewiczu

Drukuj

14 kwietnia 2016r. odbyły się zajęcia poświęcone autorowi naszych ulubionych lektur – Henrykowi Sienkiewiczowi. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z wirtualną wycieczką do Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Podsumowaniem lekcji był konkurs wiedzy o pisarzu. Uczniowie napisali test, w którym wykazali się znajomością lektur oraz biografii laureata Nagrody Nobla. Maksymalną liczbę punktów zdobyli następujący uczniowie:
Aleksandra Achczyńska kl. IIg
Patrycja Krysiak kl. II g
Daniel Olędzki kl. Ig
Patryk Ropelewski kl. VI
Marcin Kuciński kl. Iz
Marcin Bryska kl. IIz
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali ocenę bardzo dobrą z języka polskiego, a także dodatnie punkty z zachowania. Gratulujemy!!!