Biblioteka szkolna ogłasza konkurs pt. „Laurka dla biblioteki”

Drukuj

Zrób laurkę z życzeniami dla biblioteki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Regulamin konkursu:
Adresaci: uczniowie wszystkich klas.
Format pracy: dowolny.
Technika wykonania pracy: dowolna.
Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność życzeń, bogata szata graficzna, estetyka wykonania.
Pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.
Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie oraz stronie internetowej Ośrodka. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.
Prace należy składać do pudełka wystawionego na korytarzu szkolnym do 28.10. 2016r.