Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Innowacja pedagogiczna – GEOGRAFICZNE LAPBOOKI

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2019/2020 w V klasie szkoły podstawowej na lekcjach geografii będzie wdrażana innowacja pedagogiczna pt. „GEOGRAFICZNE LAPBOOKI”. Autorem innowacji jest nauczyciel geografii Marzena Łazicka. Pomysł stworzenia innowacji metodycznej na tym przedmiocie powstał w celu wzbudzania  i pogłębiania wiedzy o Polsce i świecie. Jest on przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania i sprawdzania wiedzy geograficznej. Jego zadaniem jest wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, twórczego myślenia, zachęca do korzystania z różnych źródeł informacji. Dlaczego lapbooki na geografii? Pracując zgodnie z podstawą programową geografii na lekcjach uczeń zasypywany jest masą treści. Dziecko z niepełnosprawnością umysłową musi włożyć dużo wysiłku  w proces zapamiętania, budowania swojej zaradności i samodzielności. Osoby wspierające je w tym procesie bardzo często szukają ciekawych narzędzi dydaktycznych i innowacyjnych metod pracy, które maksymalnie zmotywują dziecko do wysiłku. Taką metodą pracy, która wyzwala w dziecku wewnętrzną motywację do działania i uczenia się,  jest właśnie tworzenie własnej książki tematycznej, swojego  lapbooka.  Dlatego lapbook pozwoli mu w niekonwencjonalny sposób usystematyzować wiedzę, wybrać to co ważne, niektóre treści można przedstawić w postaci hasła , rysunku itp.