Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Branżowa Szkoła I Stopnia

Email Drukuj PDF

 

W Branżowej Szkole I Stopnia uczy się młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Do szkoły branżowej przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. Uczniów kieruje Starostwo Powiatowe, za zgodą rodziców, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodzieży do aktywnego życia społecznego i pracy zawodowej.

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania w zawodzie kucharz.

Nauka na wszystkich kierunkach obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w stołówce szkolnej.

Dzięki specjalnym metodom nauczania każdy uczeń, który systematycznie uczęszcza do szkoły, zdobywa kwalifikacje zawodowe i przygotowuje się do egzaminu.

Uczniowie kończący naukę w Branżowej Szkole I Stopnia mogą uzyskać certyfikaty:

  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminu

IMG 1412

IMG 1410