Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ochrona Danych Osobowych

Email Drukuj PDF

Obowiązek informacyjny RODO


Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia RODO informujemy:
1. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu, ul. Leszno 61, 06-300 Przasnysz, tel. 29 7522787.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Makowski. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 7522270, kom. 608 353 336 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w związku z realizacją ustawowych zadań i obowiązków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu, na podstawie:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 59),
• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz., 2159 z późn. zm.),
• aktów wykonawczych do w/w ustaw,
• w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w treści zgody.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji zadań lub obowiązków wynikających z przepisów prawa wskazanych w pkt. 3.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji celu o którym mowa w pkt. 3. W pozostałym zakresie ich podanie jest dobrowolne.
10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkuje zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.