Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przasnyszu

 

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PRZASNYSZU jako placówka opiekuńczo - wychowawcza zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształci w zakresie: szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy. Przybywają do nas uczniowie z całego powiatu przasnyskiego, którzy z wielu przyczyn nie radzą sobie z programem szkoły ogólnodostępnej. 24 uczniów mieszka w internacie.


Nasza szkoła różni się od masowej tym, że pracujemy w małych grupach (klasach), programy są dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka, uwzględniają zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.


Nauczyciele to doświadczeni pedagodzy z pełnymi kwalifikacjami do pracy w tego typu placówkach. Pracę nauczycieli wspomagają: psycholog, logopedzi, specjaliści z zakresu terapii zajęciowej. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: komputerową, logopedyczną, praktycznej nauki zawodu, salę gimnastyczną, integracji sensorycznej, rehabilitacji.


Jako jedyna placówka w powiecie posiadamy pracownię terapii zaburzeń uwagi słuchu tzw. metodą Tomatisa. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Najczęściej stosujemy ją u dzieci:

  •  z zaburzeniami mowy (jąkanie, wady wymowy)
  •  z dysleksją
  •  zaburzeniami koncentracji
  •  autyzmem
  •  trudnościami szkolnymi

 

 

W naszej szkole nie ma drugoroczności. Korzystamy z funduszy unijnych i PEFRON. Otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne do kilku pracowni: terapii zaburzeń słuchu, logopedycznej, nauczania zintegrowanego, biologicznej, chemicznej i fizycznej. Dla potrzeb szkoły Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zakupiło nowy samochód Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód został sfinansowany przez PEFRON i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.