Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkoła Podstawowa

Email Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanymm znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi . Uczniowie kierowani są przez Starostwo Powiatowe za zgodą rodziców, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Do szkoły uczniowie przyjmowani są w ciągu całego roku szkolnego.

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • kształcenie zintegrowane (klasy I – III)
  • kształcenie przedmiotowe (klasy IV – VIII)

Głównym celem I etapu edukacyjnego jest nauczanie dzieci czytania, pisania i liczenia oraz poprawnego wypowiadania się. Uczniowie uczą się posługiwania określonymi narzędziami pracy i wykonywania prostych czynności. Zapoznają się także z zasadami współżycia i współdziałania w grupie, właściwego zachowania się w szkole i w domu. Na tym etapie kształtuje się zamiłowanie do ekspresji plastycznej i muzycznej. Jednym z podstawowych celów pracy jest również troska o rozwój fizyczny oraz manualną sprawność dzieci.

W II etapie edukacyjnym wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne. Doskonali się umiejętność czytania, pisania i liczenia. Uczniowie przyswajają wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, o kulturze, dziejach kraju i świata. Przygotowują się do życia społecznego poprzez prawidłową organizację życia rodzinnego, uczą się gospodarowania budżetem domowym. Ponadto rozwijają uzdolnienia i zainteresowania.


Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.
Integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego stanowi rewalidacja indywidualna, której podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Uczniowie korzystają z pomocy logopedy, psychologa, specjalistów prowadzących rehabilitację, integrację sensoryczną, terapię metodą Tomatisa, AAC, terapię ręki.

Nauka angielskiego

P1070871

Terapia słuchu

P1040949

Logopedia

P1080042

Biblioteka

P1080011

Stołówka

P1080152