Przasnysz .::.  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Email Drukuj PDF

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy to szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego. Uczniowie spędzają w szkole czas ciekawie i pracowicie. Uczą się samoobsługi, działania w grupie, czytania, pisania, liczenia, śpiewania, korzystania z komputera, a także podstawowych czynności zawodowych: gotowania, szycia, majsterkowania, prasowania, pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych.

W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • wychowanie fizyczne
  • przysposobienie do pracy
  • zajęcia kształtujące kreatywność
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się

Każdy uczeń, oprócz pracy w grupie, korzysta z rewalidacji indywidualnej. Różnorodność form pracy terapeutycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różnorodne umiejętności.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb edukacyjnych.

Kształcenie trwa trzy lata, jednak w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.