Przasnysz .::. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Zespoły terapeutyczno - edukacyjne

Email Drukuj PDF

W szkole podstawowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczą się w zespołach edukacyjno – terapeutycznych.
Praca w 6 – 8 osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia, dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb oraz możliwości. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz dokonuje się systematycznego monitorowania postępów dziecka.
W zespołach edukacyjno – terapeutycznych realizowane są następujące zajęcia:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • wychowanie fizyczne

Celem edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, w szczególności wyposażanie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

W ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci uczęszczają na:

 • logopedię
 • rehabilitację
 • terapię ręki
 • zajęcia z psychologiem
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • integrację sensoryczną

Uczniowie korzystają z atrakcyjnej oferty turnusów rehabilitacyjnych. W programie dwutygodniowego turnusu, oprócz usprawniania i zabiegów leczniczych, organizowane są wycieczki oraz zajęcia edukacyjne z nauczycielami. Wyjazdy są możliwe dzięki dofinansowaniu z PFRON-u oraz pomocy sponsorów.

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udało nam się wyposażyć następujące pomieszczenia:

 • pracownię do nauczania zintegrowanego
 • pracownię do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa
 • pracownię logopedyczną
 • pracownię fizyko – chemiczną i biologiczną
 • pracownię dla dzieci z zaburzoną komunikacją werbalną